•  THÔNG TIN THANH TOÁN

    Đồ Gỗ Đồng Kỵ Hữu Sâm có bộ phận chăm sóc, tư vấn khách hàng luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ quý vị và các bạn. Vì vậy ngay khi chúng tôi tiếp nhận được liên hệ, yêu cầu tư vấn hoặc các thông tin đăng ký các dịch vụ trực tuyến của quý khách, Đồ Gỗ Đồng Kỵ Hữu Sâm sẽ liên lạc lại ngay với quý khách bằng điện thoại để tư vấn trực tiếp cho quý khách.

    Các hình thức thanh toán dịch vụ

    Hình thức 1: Thanh toán qua chuyển khoản Ngân Hàng hoặc Internet Banking.

    • Ngân Hàng Quân Đội Việt Nam (MB Bank)

                Số Tài Khoản: 281019973333

                Chủ Tài Khoản: Nguyễn Hữu Sâm

    Hình thức 2: thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

    • Với hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp, quý khách điền đầy đủ thông tin giao nhận hàng, và được kiểm tra hàng đầy đủ số lượng, kích thước, mẫu mã sản phẩm như thỏa thuận trước khi thanh toán.

You want to work with the company which is known for its top-quality work. Best essay helper online Essays is one of the most reliable writing service on the market. Their writers have years of experience with handling different orders, and have been with them since 1997. It is a guarantee that their writers Best Essays have earned advanced degrees.